Dyrekcja szkoły informuje, że posiedzenie Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum Publicznego odbędzie się 30 sierpnia 2018r.(czwartek) o godzinie 11:00, a w Przedszkolu o godzinie 14:00.