W dniu 11 kwietnia 2019r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędą się klasowe zebrania rodziców i opiekunów z wychowawcami. Spotkania z rodzicami i opiekunami klasy VIII SP i III GP odbędą się w terminach ustalonych przez wychowawców (po egzaminach)

Serdecznie zapraszamy!