W związku ze zbliżającym się Egzaminem Gimnazjalnym w dniach 10-12 kwietnia 2019r. przypominamy, że uczniowie klas I-VIII SP pracują zgodnie z planem zajęć. 

               Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2019r. W tym czasie tylko uczniowie klas I-VIII mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.