Podręczniki - szkoła podstawowa
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2015/2016

  • Kl. III


Pakiet podręczników do kl. II: „Elementarz XXI wieku
Autor: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Wydawnictwo: Nowa Era

Język angielski: Smileys 3 + zeszyt ćwiczeń
Autorzy: Jenny Dooley, Virginia Evans
Wydawnictwo: Express Publishing

Religia kat.: “Jezus jest z nami”  podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Autor: ks. J. Czerkawski, B. Nosek,
Wydawnictwo: Jedność


Religia praw.: „Poznajemy Stary Testament” – zeszyt ćwiczeń
Autor: ks. A. Busłowski, L. Busłowska,
Wydawnictwo: Warszawska Metropolia Prawosławna

  • Kl. V

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

 

Język polski

 

 

„Słowa na start” podręcznik

+ podręcznik do kształcenia językowego cz. I i II

M. Derlukiewicz

A. Wojciechowska

A. Marcinkiewicz

 

Nowa Era

 

Język rosyjski

 

„ Cmynenu 1” (Stupieni 1)

Podręcznik  dla klasy IV + ćwiczenia

B. Gawęcka – Ajchel,
A. Żelazik

WSiP

 

Język angielski

 

Discover English 1

Discover English Workbook

Judy Boyle

Pearson

 

Matematyka

 

 

„Matematyka 5 podręcznik + zeszyty ćwiczeń:  Geometria (niebieski), Liczby całkowite i ułamki cz. 1 i 2 (żółte i zielone) + zeszyt ćwiczeń podstawowych

M. Dobrowolska,             M. Jucewicz,

 P. Zarzycki

 

GWO

 

Historia

 

 

Historia i społeczeństwo  seria „Odkrywamy na nowo” podręcznik + ćwiczenie

R. Antosik

Operon

 

Przyroda

 

„Tajemnice przyrody” podręcznik

+ zeszyt  ćwiczeń cz. 1 i 2

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer

Nowa Era

 

Plastyka

 

„Do dzieła” podręcznik do nauczania plastyki w kl. IV – VI

podręcznik z ubiegłego roku

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

 

Muzyka

 

„ I gra muzyka” dla klas  IV –VI

podręcznik z ubiegłego roku

M. Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

 

Zajęcia komputerowe

„Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl. IV –VI

podręcznik z ubiegłego roku

G. Koba

Migra

 

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne – część techniczna

U. Białka,

J. Chrabąszcz

Operon

 

Religia katolicka

 

„Spotkania uBOGAcające” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

Jedność

 

Religia prawosławna

„ W Cerkwi Prawosławnej”

H. Borowik

Parafia św. Proroka Eliasza w Białymstoku

 

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik  + ćwiczenia

Praca zbiorowa pod red. T. Król

Rubikon

 

  • kl. VI

 

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

 

Język polski

 

„Słowa na start” podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego + podręcznik do kształcenia językowego cz. I i II

M. Derlukiewicz,

A. Wojciechowska,

A. Marcinkiewicz

 

Nowa Era

 

 

Język rosyjski

 

„ Cmynenu 2” (Stupieni 2)

Podręcznik +  ćwiczenia dla klasy V

B. Gawęcka – Ajchel,
A. Żelazik

WSiP

 

Język angielski

Discover English 2

Discover English Workbook

Judy Boyle

Pearson

 

Matematyka

 

„ Matematyka 6” podręcznik + zeszyty ćwiczeń: Geometria (niebieskie), Liczby i wyrażenia algebraiczne (żółte i zielone) + zeszyt ćwiczeń podstawowych

M. Dobrowolska,

M. Karpiński,

  1. Zarzycki

M. Jucewicz

GWO

 

Historia

 

Historia i społeczeństwo  seria „Odkrywamy na nowo” podręcznik + ćwiczenie

R. Antosik

Operon

 

Przyroda

 

 

„Tajemnice przyrody” podręcznik

+ zeszyt  ćwiczeń cz. 1 i 2

J. Stawan

F. Szlajfer

H. Kowalczyk

Nowa Era

 

Plastyka

 

„Do dzieła” podręcznik do nauczania plastyki w kl. IV – VI

podręcznik z ubiegłego roku

J. Lukas,

K. Onak

Nowa Era

 

Muzyka

 

„ I gra muzyka”  podręcznik do nauki muzyki dla klas  IV –VI

podręcznik z ubiegłego roku

M. Gromek,

G. Kilbach

Nowa Era

 

Zajęcia komputerowe

„Zajęcia komputerowe” dla szkoły podstawowej kl. IV –VI

podręcznik z ubiegłego roku

G. Koba

Migra

 

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne  –  część techniczna

U. Białka,

J. Chrabąszcz

Operon

 

Religia katolicka

„Tajemnice BOGA tego życia” + ćwiczenia

Ks. K. Mielnicki

E. Kondrak

Jedność

 

Religia prawosławna

„Katechizm Cerkwi Prawosławnej”

Pod red. M. Jakimiuk,

J. Misiejuk

Wydawnictwo „Bratczyk”

 

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” podręcznik + ćwiczenia

Praca zbiorowa pod red.T. Król

Rubikon


 

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015

 

  • Kl. I

 

Język angielski: Smileys 1 + zeszyt ćwiczeń
Autorzy: Jenny Dooley, Virginia Evans
Wydawnictwo: Express Publishing

Religia kat.: "Żyjemy w Bożym świecie”
Autor: ks. K. Mielnicki, Wydawnictwo: Jedność

Religia praw.: Zeszyt 32 kartkowy w kratkę

  • Kl. II


Pakiet podręczników do kl. II: „Elementarz XXI wieku”
Autor: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Wydawnictwo: Nowa Era

 
Język angielski: Smileys 2 + zeszyt ćwiczeń
Autorzy: Jenny Dooley, Virginia Evans
Wydawnictwo: Express Publishing


Religia kat.: “Idziemy do Jezusa”,
Autor: J. Czerkowski, E. Kondrak, Wydawnictwo: Jedność

Religia praw.: „Poznajemy Nowy Testament” Cuda i przypowieści – zeszyt ćwiczeń
Autor: Lilla Busłowska, Wydawnictwo: Warszawska Metropolia Prawosławna

  • Kl.III

Pakiet podręczników do kl. II: „Elementarz XXI wieku”
Autor: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Wydawnictwo: Nowa Era

Język angielski: Smileys 3 + zeszyt ćwiczeń
Autorzy: Jenny Dooley, Virginia Evans
Wydawnictwo: Express Publishing


Religia kat.: “Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem”
Autor: A. Kaszycki, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo: Jedność

Religia praw.: „Poznajemy Stary Testament” – zeszyt ćwiczeń

Autor: Lilla Busłowska, Wydawnictwo: Warszawska Metropolia Prawosławna

  •  Kl. IV

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

 

Język polski

Słowa na start”

+ zeszyt ćwiczeń „Słowa na start” cz. I i II

M. Derlukiewicz,

D. Chwastniewska,

A. Gorzałczyńska-Mróz,

D. Różek

 

Nowa Era

2.

Język angielski

Discover English Starter podręcznik + ćwiczenia

Judy Boyle

Fiona Beddall

Pearson

3.

 

Matematyka

Matematyka 4” podręcznik +

zeszyt ćwiczeń podstawowych + Ułamki (zielony), Figury geometryczne (niebieski), Liczby naturalne (żółty)

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz, P. Zarzycki

S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO)

4.

Historia

Historia i społeczeństwo seria „Odkrywamy na nowo”

podręcznik + ćwiczenie

R. Antosik

OPERON

5.

Przyroda

Tajemnice przyrody” podręcznik

+zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer

 

Nowa Era

6.

Plastyka

Do dzieła” podręcznik do nauczania plastyki w kl. IV - VI

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

7.

Muzyka

I gra muzyka” dla klas IV –VI

+ zeszyt ćwiczeń

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

8.

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne – część komunikacyjna

U. Białka, J. Chrabąszcz

Operon

9.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowe kl. IV -VI

G. Koba

Migra

10.

Religia kat.

Miejsce pełne bogactw” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

11.

Religia prawosławna

Zeszyt ćwiczeń „Język cerkiewnosłowiański”

L. Busłowska

Warszawska Metropolia Prawosławna

 

  •  Kl. V

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

 

Język polski

Słowa na start”

+ zeszyt ćwiczeń „Słowa na start” cz. I i II

M. Derlukiewicz

A. Wojciechowska,

A. Marcinkiewicz

 

Nowa Era

2.

Język rosyjski

Cmunenu 1” (Stupieni 1)

Podręcznik z ćwiczeniami dla klas IV

B. Gawęcka – Ajchel,
A. Żelazik

 

WSiP

3.

Język angielski

Discover English 1 podręcznik + ćwiczenia

Izabella Hearn,

Kate Wakeman

Pearson

4.

Matematyka

Matematyka 5 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Geometria (niebieski), Liczby całkowite i ułamki cz. 1 i 2 (żółte i zielone)

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

S. Wojtan, P. Zarzycki

 

GWO

5.

Historia

Historia i społeczeństwo seria „Odkrywamy na nowo”

podręcznik + ćwiczenie

R. Antosik

OPERON

6.

Przyroda

Tajemnice przyrody” podręcznik

+zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer

Nowa Era

7.

Plastyka

Do dzieła” podręcznik do nauczania plastyki w kl. IV - VI

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

8.

Muzyka

I gra muzyka” dla klas IV –VI

+ zeszyt ćwiczeń

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

9.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowe kl. IV -VI

G. Koba

Migra

10.

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne – część komunikacyjna

U. Białka,

J. Chrabąszcz

Operon

11.

Religia kat.

Spotkania ubogacające” podręcznik +zeszyt ćwiczeń

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

Jedność

12.

Religia prawosławna

W Cerkwi Prawosławnej”

H. Borowik

Parafia św. Proroka Eliasza w Białymstoku

13.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości” podręcznik + ćwiczenia

Praca zbiorowa pod red.

T. Król

Rubikon

 

  • Kl. VI

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

Słowa na start”

+ zeszyt ćwiczeń „Słowa na start” cz. I i II

M. Derlukiewicz

A. Wojciechowska,

A. Marcinkiewicz

 

Nowa Era

 

2.

Język rosyjski

Cmunenu 2” (Stupieni 2)

Podręcznik z ćwiczeniami dla klas V

B. Gawęcka – Ajchel,
A. Żelazik

 

WSiP

3.

Język angielski

Starland 2 podręcznik

+ ćwiczenia

Virginia Evans

Express Publishing

4.

Matematyka

Matematyka 6” podręcznik + zeszyt ćwiczeń Geometria (niebieski), Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 1 i 2

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz, P. Zarzycki

S. Wojtan, P. Zarzycki

 

GWO

5.

Historia

Historia i społeczeństwo seria „Odkrywamy na nowo”

podręcznik + ćwiczenie

R. Antosik

OPERON

6.

Przyroda

Tajemnice przyrody” podręcznik

+zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer

Nowa Era

7.

Plastyka

Do dzieła” podręcznik do nauczania plastyki w kl. IV - VI

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

8.

Muzyka

I gra muzyka” dla klas IV –VI

+ zeszyt ćwiczeń

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

9.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowe kl. IV -VI

G. Koba

Migra

10.

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne – część techniczna

U. Białka,

 

Operon

11.

Religia kat.

Z Jezusem idziemy do Boga”

B. Nosek,

T. Śmiech

Jedność

12.

Religia prawosławna

Katechizm Cerkwi Prawosławnej

Pod red. M. Jakimiuk,

J. Misiejuk

Wydawnictwo „Bratczyk”

13.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości” podręcznik + ćwiczenia

Praca zbiorowa pod red.

T. Król

 

Rubikon