Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "małej szkole" (klasy I-III SP i przedszkole)

Wpłacamy na: nr. konta: 94 8071 0006 0005 2461 2000 0020

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę lub grupę przedszkolną (w przypadku przedszkolaków) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Opłatę wnosimy do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej kl. I - III w styczniu 2020r.  

Uczniowie:  

Pełne obiady: 28,80 zł 

Nauczyciele: 

Zupy: 16,20 zł, Pełne obiady: 48,60 zł 

Pracownicy: 

Zupy: 17,50 zł, Pełne obiady: 52,49 zł

 

 

Odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej kl. I - III w grudniu 2019r.  

Uczniowie:  

Pełne obiady: 48 zł 

Nauczyciele: 

Zupy: 27 zł, Pełne obiady: 81 zł 

Pracownicy: 

Zupy: 29,16 zł, Pełne obiady: 87,48 zł

 

 

DEKLARACJA DO POBRANIA:
Deklaracja korzystania z posiłków - kl. I-III (Mała Szkoła)

 


 

Odpłatność za żywienie w Przedszkolu Gminnym w styczniu 2020r.

 Uczniowie:
Śniadanie + obiad: 39,60 zł
Śniadanie + obiad + podwieczorek: 48,60 zł

Nauczyciele: 
Zupy: 16,20 zł
Pełne obiady: 48,60 zł

Pracownicy: 
Zupy: 17,50 zł
Pełne obiady: 52,49 zł

 

 

Odpłatność za żywienie w Przedszkolu Gminnym w grudniu 2019r.

 Uczniowie:
Śniadanie + obiad: 66 zł
Śniadanie + obiad + podwieczorek: 81 zł

Nauczyciele: 
Zupy: 27 zł
Pełne obiady: 81 zł

Pracownicy: 
Zupy: 29,16 zł
Pełne obiady: 87,48 zł

 


DEKLARACJA DO POBRANIA:
Deklaracja korzystania z posiłków - Przedszkole