Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "małej szkole" (klasy I-III SP i przedszkole)

Wpłacamy na: nr. konta: 94 8071 0006 0005 2461 2000 0020

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę lub grupę przedszkolną (w przypadku przedszkolaków) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Opłatę wnosimy do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej kl. I - III w listopadzie 2019r.  

Uczniowie:  

Pełne obiady: 60,80 zł 

Nauczyciele: 

Zupy: 34,20 zł, Pełne obiady: 102,60 zł 

Pracownicy: 

Zupy: 36,94 zł, Pełne obiady: 110,81 zł

 

Odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej kl. I - III w październiku 2019r.  

Uczniowie:  

Pełne obiady: 73,60 zł 

Nauczyciele: 

Zupy: 41,40 zł, Pełne obiady: 124,20 zł 

Pracownicy: 

Zupy: 44,71 zł, Pełne obiady: 134,14 zł

 

Odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej kl. I - III we wrześniu 2019r.  

Uczniowie:  

Zupy: 24,00 zł, Pełne obiady: 64,00 zł 

Nauczyciele: 

Zupy: 36,00 zł, Pełne obiady: 104,40 zł 

Pracownicy: 

Zupy: 38,88 zł, Pełne obiady: 112,75 zł

 

DEKLARACJA DO POBRANIA:
Deklaracja korzystania z posiłków - kl. I-III (Mała Szkoła)

 


Odpłatność za żywienie w Przedszkolu Gminnym w listopadzie 2019r.

 Uczniowie:
Śniadanie + obiad: 83,60 zł
Śniadanie + obiad + podwieczorek: 102,60 zł

Nauczyciele: 
Zupy: 34,20 zł
Pełne obiady: 102,60 zł

Pracownicy: 
Zupy: 36,94 zł
Pełne obiady: 110,81 zł

 

Odpłatność za żywienie w Przedszkolu Gminnym w październiku 2019r.

 Uczniowie:
Śniadanie + obiad: 101,20 zł
Śniadanie + obiad + podwieczorek: 124,20 zł

Nauczyciele: 
Zupy: 41,40 zł
Pełne obiady: 124,20 zł

Pracownicy: 
Zupy: 44,71 zł
Pełne obiady: 134,14 zł

 

Odpłatność za żywienie w Przedszkolu Gminnym we wrześniu 2019r.

 Uczniowie:
Śniadanie + obiad: 92,40 zł
Śniadanie + obiad + podwieczorek: 113,40 zł

Nauczyciele: 
Zupy: 36,00 zł
Pełne obiady: 104,40 zł

Pracownicy: 
Zupy: 38,88 zł
Pełne obiady: 112,75 zł


DEKLARACJA DO POBRANIA:
Deklaracja korzystania z posiłków - Przedszkole