Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy zamówienia na wykonania zadania:
Wykonanie remontu w istniejącym budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Nurcu-Stacji.

Plik do pobrania


 Informacja z otwarcia ofert.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
WYKONANIE REMONTU W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NURCU-STACJI(II)

Kliknij i pobierz dokument z dnia 13.06.2018


 Rozeznanie cenowe na wykonanie remontu w istniejącym budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji (II)

 Poniżej zamieszczone są pliki do pobrania:

 1. Rozeznanie cenowe II (czerwiec 2018)
2. Opis techniczny szkoły
3. Przedmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6
4. Parter
5. Rzut piętro
6. Wzór oferty 1, 2
7. Wzór umowy


   Rozstrzygnięcie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn Wykonanie Remontu
w Istniejącym Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji

1. Informacja z otwarcia ofert
2. Ustalenie kwoty zamówienia
3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia


 Rozeznanie cenowe na wykonanie remontu w istniejącym budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji

Poniżej zamieszczone są pliki do pobrania:

1. Rozeznanie cenowe
2. Opis techniczny szkoły
3. Przedmiary: 1, 2, 3, 4, 5, 6
4. Parter
5. Rzut piętra
6. Wzór oferty
7. Wzór umowy