Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "małej szkole" (klasy I-III SP i przedszkole)

Wpłacamy na: nr. konta: 94 8071 0006 0005 2461 2000 0020

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę lub grupę przedszkolną (w przypadku przedszkolaków) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Wpłat dokonujemy 1 lub 2 dnia roboczego każdego miesiąca.

 

Odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej kl. I - III w maju 2021r.  

Uczniowie: 
Pełne obiady: 70 zł 

Nauczyciele:
Pełne obiady: 120 zł 

Pracownicy:
Pełne obiady: 120 zł

 Odpłatność za żywienie w
 Przedszkolu Gminnym w maju 2021r.

 Uczniowie:
Śniadanie + obiad: 98 zł
Śniadanie + obiad + podwieczorek: 122 zł

Nauczyciele: 
Pełne obiady: 120 zł

Pracownicy: 
Pełne obiady: 120 zł