Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "małej szkole" (klasy I-III SP i przedszkole)

Wpłacamy na: nr. konta: 94 8071 0006 0005 2461 2000 0020

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę lub grupę przedszkolną (w przypadku przedszkolaków) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Opłatę wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej kl. I - III w czerwcu 2019r.  

Uczniowie:  

Zupy: 13,20 zł, Pełne obiady: 35,20 zł 

Nauczyciele: 

Zupy: 21,60 zł, Pełne obiady: 61,20 zł 

Pracownicy: 

Zupy: 23,33 zł, Pełne obiady: 66,10 zł 

Uwaga  

Dofinansowanie z GOPS w miesiącu czerwcu wynosi 13,20 zł.

 

Odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej kl. I - III w maju 2019r.  

Uczniowie:  

Zupy: 24,00 zł, Pełne obiady: 64,00 zł 

Nauczyciele: 

Zupy: 36,00 zł, Pełne obiady: 108,00 zł 

Pracownicy: 

Zupy: 38,88 zł, Pełne obiady: 116,64 zł 

Uwaga  

Dofinansowanie z GOPS w miesiącu maju wynosi 24,00 zł. 

 


 

Odpłatność za żywienie w Przedszkolu Gminnym w czerwcu 2019r.

 Uczniowie:
Śniadanie + obiad: 57,20 zł
Śniadanie + obiad + podwieczorek: 70,20 zł

Nauczyciele: 
Zupy: 21,60 zł
Pełne obiady: 61,20 zł

Pracownicy: 
Zupy: 23,33 zł
Pełne obiady: 66,10 zł

Uwaga 

Dofinansowanie z GOPS w miesiącu czerwcu wynosi 13,20 zł.

 

Odpłatność za żywienie w Przedszkolu Gminnym w maju 2019r.

 Uczniowie:
Śniadanie + obiad: 88,00 zł
Śniadanie + obiad + podwieczorek: 108,00 zł

Nauczyciele: 
Zupy: 36,00 zł
Pełne obiady: 108,00 zł

Pracownicy: 
Zupy: 38,88 zł
Pełne obiady: 116,64 zł

Uwaga 

Dofinansowanie z GOPS w miesiącu maju wynosi 24,0zł.