Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "dużej szkole" (klasy IV-VIII SP i klasa III GP)

Wpłacamy na: nr. konta: 18 8071 0006 0005 2461 2000 0030

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę ucznia i szkołę (SP lub GP) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Opłatę wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca.

Odpłatność za żywienie w marcu 2019r.

Uczniowie: 
Zupy: 25,20 zł, Pełne obiady: 77,70 zł

Nauczyciele:
Zupy: 37,80 zł, Pełne obiady: 113,40 zł

Pracownicy:

Zupy: 40,82 zł, Pełne obiady: 122,47 zł

Uwaga 

Dofinansowanie do zup z GOPS w miesiącu marcu wynosi 25,20zł.   

 

Odpłatność za żywienie w lutym 2019r.

Uczniowie: 
Zupy: 22,80 zł, Pełne obiady: 70,30 zł

Nauczyciele:
Zupy: 34,20 zł, Pełne obiady: 102,60 zł

Pracownicy:

Zupy: 36,94 zł, Pełne obiady: 110,81 zł

Uwaga 

Dofinansowanie do zup z GOPS w miesiącu lutym wynosi 22,80zł.