Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "dużej szkole" (klasy IV-VIII SP i klasa III GP)

Wpłacamy na: nr. konta: 18 8071 0006 0005 2461 2000 0030

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę ucznia i szkołę (SP lub GP) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Opłatę wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca.

Odpłatność za żywienie w maju 2019r.

Uczniowie: 
Zupy: 24,00 zł, Pełne obiady: 74,00 zł

Nauczyciele:
Zupy: 36,00 zł, Pełne obiady: 108,00 zł

Pracownicy:

Zupy: 38,88 zł, Pełne obiady: 116,64 zł

Uwaga 

Dofinansowanie do zup z GOPS w miesiącu maju wynosi 24,00zł.   

 

Odpłatność za żywienie w kwietniu 2019r.

Uczniowie klasy IV-VII SP

Zupy: 16,80 zł, Pełne obiady: 51,80 zł

Uwaga 

 

Dofinansowanie do zup z GOPS w miesiącu kwietniu wynosi 16,80zł.

 

Uczniowie klasa VIII SP i III GP

Zupy: 20,40 zł, Pełne obiady: 62,90 zł

Uwaga 

 

Dofinansowanie do zup z GOPS w miesiącu kwietniu wynosi 20,80zł.

Nauczyciele:
Zupy: 30,60 zł, Pełne obiady: 91,80 zł

Pracownicy:

Zupy: 33,05 zł, Pełne obiady: 99,14 zł