Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "dużej szkole" (klasy IV-VIII SP)

Wpłacamy na: nr. konta: 18 8071 0006 0005 2461 2000 0030

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Opłatę wnosimy do 15 dnia każdego miesiąca.

Odpłatność za żywienie w styczniu 2020r.

Uczniowie: 
 Pełne obiady: 33,30 zł

Nauczyciele:
Zupy: 16,20 zł, Pełne obiady: 48,60 zł

Pracownicy:
Zupy: 17,50 zł, Pełne obiady: 52,49 zł

 

 

Odpłatność za żywienie w grudniu 2019r.

Uczniowie: 
 Pełne obiady: 55,50 zł

Nauczyciele:
Zupy: 27 zł, Pełne obiady: 81 zł

Pracownicy:
Zupy: 29,16 zł, Pełne obiady: 87,48 zł

 

 

DEKLARACJA DO POBRANIA:
Deklaracja korzystania z posiłków - kl. IV-VIII (Duża Szkoła)