Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "dużej szkole" (klasy IV-VIII SP i klasa III GP)

Wpłacamy na: nr. konta: 18 8071 0006 0005 2461 2000 0030

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę ucznia i szkołę (SP lub GP) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Opłatę wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Odpłatność za żywienie w czerwcu 2019r.

Uczniowie: 
Zupy: 13,20 zł, Pełne obiady: 40,70 zł

Nauczyciele:
Zupy: 21,60 zł, Pełne obiady: 61,20 zł

Pracownicy:

Zupy: 23,33 zł, Pełne obiady: 66,10 zł

Uwaga 

Dofinansowanie do zup z GOPS w miesiącu czerwcu wynosi 13,20zł.  

 

Odpłatność za żywienie w maju 2019r.

Uczniowie: 
Zupy: 24,00 zł, Pełne obiady: 74,00 zł

Nauczyciele:
Zupy: 36,00 zł, Pełne obiady: 108,00 zł

Pracownicy:

Zupy: 38,88 zł, Pełne obiady: 116,64 zł

Uwaga 

Dofinansowanie do zup z GOPS w miesiącu maju wynosi 24,00zł.