Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "dużej szkole" (klasy IV-VIII SP)

Wpłacamy na: nr. konta: 18 8071 0006 0005 2461 2000 0030

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP, tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Opłatę wnosimy do 15 dnia każdego miesiąca.

Odpłatność za żywienie w listopadzie 2019r.

Uczniowie: 
 Pełne obiady: 70,30 zł

Nauczyciele:
Zupy: 34,20 zł, Pełne obiady: 102,60 zł

Pracownicy:
Zupy: 36,94 zł, Pełne obiady: 110,81 zł

Odpłatność za żywienie w październiku 2019r.

Uczniowie: 
 Pełne obiady: 85,10 zł

Nauczyciele:
Zupy: 41,40 zł, Pełne obiady: 124,20 zł

Pracownicy:

Zupy: 44,71 zł, Pełne obiady: 134,14 zł

 

Odpłatność za żywienie we wrześniu 2019r.

Uczniowie: 
Zupy: 24,00 zł, Pełne obiady: 71,50 zł

Nauczyciele:
Zupy: 36,00 zł, Pełne obiady: 104,40 zł

Pracownicy:

Zupy: 38,88 zł, Pełne obiady: 112,75 zł

 

DEKLARACJA DO POBRANIA:
Deklaracja korzystania z posiłków - kl. IV-VIII (Duża Szkoła)