Komunikat
Dyrektora  ZSP w Nurcu-Stacji
w sprawie terminu i miejsca wydania świadectw szkolnych uczniom 
Szkoły Podstawowej w Nurcu-Stacji.

 

Odbiór świadectw szkolnych będzie możliwy w piątek  26 czerwca  2020r.  w następujących godzinach:

Klasy I-III       godz.  08.00
Klasy IV-VI    godz.  09.00
Klasy VII-VIII     godz. 10.00

Proszę aby uczniowie lub rodzice przybyli po odbiór świadectw nie wcześniej jak  10 minut przed wyznaczoną godziną. Uczniowie poszczególnych klas ustawią się na kostce brukowej przed wejściem frontowym szkoły, ul. Szkolna 6 i z wychowawcą klasy udadzą się w wyznaczone miejsce na placu szkolnym.  Proszę pamiętać o konieczności zachowania wyznaczonej odległości między osobami. 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych poszczególnym klasom wyznaczono następujące pomieszczenia  w budynku szkoły:

Kl. I  - sala gimnastyczna, wejście przez drzwi tylne,

Kl. II – sala nr 7, wejście przez drzwi tylne,

Kl. III – stołówka szkolna,

Kl. IV – sala nr 1,

Kl. Va – stołówka szkolna,

Kl. Vb – sala nr 7, wejście przez drzwi tylne, 

Kl. VI – sala gimnastyczna, wejście przez drzwi tylne,  

Kl. VII – stołówka szkolna

Kl. VIII – sala gimnastyczna,    wejście przez drzwi tylne,    

Przypominam, że wchodząc do budynku należy mieć zakryte usta i nos.

Rodzice, nie będą mogli wejść razem z dziećmi do budynku szkoły. Nie będą mogli też przebywać razem z  dziećmi, w czasie wydawania świadectw w pomieszczeniach, które zostały wyznaczone poszczególnym klasom.  Czas spotkania uczniów z wychowawcą nie powinien przekroczyć 40 minut.

Świadectwa będzie można odebrać też w terminie dodatkowym  tj. w poniedziałek 29 czerwca, w sekretariacie szkoły, w następujących godzinach: 8.00 - 10.00 kl. I-III,        11.00 – 13.00 kl. IV-VIII. Jeśli ktoś nie odbierze świadectwa w wyznaczonym terminie, będzie mógł to uczynić we wrześniu.       

W poniedziałek 29 czerwca, w sekretariacie szkoły, będzie można odebrać zdjęcia i legitymacje szkolne, w godzinach przyporządkowanych jak wyżej. Dokumenty potrzebne do wyrobienia legitymacji należy złożyć najpóźniej w środę 24 czerwca.  Szkoła po 29 czerwca, nie będzie prowadziła działalności  administracyjnej dla petentów.      

                                                                                                                                                  dyr. Robert Sobieszuk    

Załącznik nr 1   do  ZARZĄDZENIE    Nr 07/2020  DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  NURCU –STACJI  z 5 czerwca 2020r


Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa  na czas organizacji i przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klasy ósmej SP w Nurcu-Stacji.

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Czytaj więcej: Procedura bezpieczeństwa na czas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram konsultacji dla klasy VIII obowiązujący od 01.06.2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji jest dostępny w "Informacjach" na stronie zdalnego nauczania.

Szanowni rodzice!

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych ZSP w Nurcu-Stacji
są nadal zawieszone do odwołania.