K O M U N I K A T

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji
z dnia 11 marca 2020r.

 

W oparciu o decyzję  Ministra Edukacji Narodowej, w ramach działań  zapobiegających  rozprzestrzenianiu się koronawirusa,  Dyrektor ZSP w Nurcu-Stacji  komunikuje co następuje:

  1.  W dniach 12 - 25 marca 2020r.,  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu i szkole podstawowej zostają zawieszone.
  2.  Dzieci i uczniowie, w okresie wymienionym w pkt. 1  powinni pozostać w domu.
  3.  Od piątku 13 marca, dowożenie dzieci i uczniów do szkoły i przedszkola, zostaje zawieszone.
  4.  W dniach 12 i 13 marca , w przedszkolu i szkole, zostaną zorganizowane jedynie zajęcia opiekuńcze, dzieciom i uczniom wymagającym zapewnienia opieki.
  5.  Nieobecność uczniów w  szkole, w okresie wymienionym w pkt.1, nie wymaga usprawiedliwienia przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  6.  W okresie zawieszenia zajęć edukacyjno-wychowawczych, obiekty szkolne i sportowe ZSP nie będą udostępniane do użytku publicznego.
  7.  W związku z zaistniałą sytuacją,  o innych podejmowanych działaniach, będą informowały kolejne komunikaty.            

    Dyrektor ZSP w Nurcu-Stacji
Robert Sobieszuk

 

 

Zajęcia organizowane w Szkole Podstawowej w Nurcu-Stacji
w ramach „Otwartej szkoły 2020”

RODZAJ ZAJĘĆ

DATA

GODZINA

SALA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

W świecie filmu

20.01.2020

9:00-11:00

29

Małgorzata Mierzejewska

Nieantagonistyczne zależności między gatunkami – zajęcia z mikroskopem.

20.01.2020

9:00-11:00

32

Beata Klatt-Dziębowska

Doskonalimy umiejętności z piłki nożnej w grze

20.01.2020

9:00-10:00

hala sportowa

Mariusz Pucyk

Zajęcia sportowe

20.01.20201

10:00-11:00

hala sportowa

Mirosław Wierchow

Części mowy same wchodzą nam do głowy

21.01.2020

9:00-11:00

34

Anita Ludwiczuk

Zaczarowany pędzel

21.01.2020

9:00-11:00

3

Halina Muczko

Matematyka na wesoło – rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty

22.01.2020

10:00-13:00

7

Beata Dubińska

Zajęcia plastyczne

22.01.2020

13:00-14:00

27

Anna Dorota Kosowska

Matematykę można polubić
– teleturniej matematyczny 1-10

23.01.2020

9:00-11:00

35

Ewa Lipnicka

W dniu 9 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędzie się ogólnoszkolne zebranie rodziców i opiekunów z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 14 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędzie się zebranie rodziców i opiekunów z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy!