Święta wielkiej nocy

 

Przyszła wiosna i szybciutko

Będzie wszędzie zieleniutko.

-To jest zawsze wymagane.

Święta będą nieudane

Bez zieleni. W innym razie

Skąd weźmiemy piękne bazie?

Czytaj więcej: Wielkanoc 2017

K O M U N I K A T
DYREKTORA ZSP w NURCU-STACJI
w sprawie terminów rekrutacji
    
Na podstawie Zarządzenia Nr 134/2017 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z 1 marca 2017r.
Terminy rekrutacji oznaczono następująco:
a)    Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola:   do 31 marca 2017r.
b)    Postępowanie uzupełniające rekrutację o przyjęcie do przedszkola : 19-26.05.2017
c)    Podanie do wiadomości publicznej wyników z rekrutacji kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21 kwietnia 2017r., a z postępowania uzupełniającego rekrutację:
 2 czerwca 2017r.
d)    Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 
2 maja 2017r.,  a z postępowania uzupełniającego 7 lipca 2017r. 

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola gminnego
Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Poczynając od stycznia 2017 wpłaty za wyżywienie dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji, będą realizowane tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto.

Wpłaty za żywienie dzieci w "małej szkole" (klasy I-II SP i przedszkole)

Wpłacamy na: nr. konta: 94 8071 0006 0005 2461 2000 0020

Wpłaty za żywienie dzieci w "dużej szkole" (klasy III-VI SP i Gimnazjum)

Wpłacamy na: nr. konta: 18 8071 0006 0005 2461 2000 0030

Adresując: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec-Stacja.

 

W treści należy podać: - imię i nazwisko ucznia, klasę i szkołę (SP lub GP) lub grupę przedszkolną (w przypadku przedszkolaków) oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Informacja dotycząca wysokości opłaty w danym miesiącu będzie dostępna na stronie internetowej ZSP w zakładce "Żywienie", tablicy ogłoszeń przy drzwiach stołówki i pod numerem: 85 657 54 10

Wpłaty dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

W dniu 12 stycznia 2017r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędzie się ogólnoszkolne zebranie rodziców i opiekunów.

Serdecznie zapraszamy!

Klasa III B na czele z Anią Pucyk wygrała mikołajkowy konkurs zorganizowany przez STREFĘ WYSOKICH LOTÓW! ???? Ania wraz z kolegami i koleżankami zostali zaproszeni na WF Do Góry Nogami do siedziby Strefy do Białegostoku. Wszyscy w szkole są dumni z genialnego pomysłu i odwagi uczniów klasy IIIB. A oto ich konkursowa praca.