W dniu 3 marca 2018r. (sobota) odbędą się zajęcia dydaktyczne. W tym dniu pracujemy za dzień 2 maja 2018r. zgodnie z planem zajęć (środa). Dowożenie odbywać się będzie według harmonogramu w danym dniu.

W dniu 16 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędą się klasowe zebrania rodziców i opiekunów z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 14 września 2017r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędzie się ogólnoszkolne zebranie rodziców i opiekunów.

Serdecznie zapraszamy!

           Prosimy rodziców i prawnych opiekunów, którzy chcą aby ich dzieci i podopieczni korzystali z posiłków stołówki szkolnej w nowym roku szkolnym 2017/2018 o pilne dopełnienie formalności. Należy określić rodzaj posiłku (zupa/pełny obiad) i źródło finansowania (samodzielnie lub inne np. GOPS, Caritas). Opłaty za wyżywienie należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.