Informujemy i przypominamy rodzicom i prawnym opiekunom zainteresowanym uczęszczaniem dziecka do Przedszkola Gminnego w roku szkolnym 2016/2017 o złożeniu do 1 marca 2016r. wniosków w tej sprawie, które można pobrać w sekretariacie Zespołu (ul. Szkolna 6), Przedszkolu Gminnym (ul. Słoneczna 1) lub ze strony interenetowej Zespołu (Pliki do pobrania).

W dniu 14 stycznia 2016r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędzie się ogólnoszkolne zebranie rodziców i opiekunów.

Serdecznie zapraszamy!

W dniach 7-8 stycznia 2016r. wszystkie placówki ZSP w Nurcu-Stacji łącznie z przedszkolem będą nieczynne.

Prawdziwie radosnych, wypełnionych miłością, niosących spokój i odpoczynek
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku  2016,
pełnego optymizmu i szczęścia życzą
dyrekcja, pracownicy i uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji

grudzień, 2015r.

Czytaj więcej: Boże Narodzenie 2015