W dniu 3 grudnia 2015r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędą się klasowe zebrania rodziców i opiekunów z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy!

Uczniowie  ZSP w Nurcu-Stacji mogą skorzystać z obiadów od 2 września 2015r. W tym przypadku zgłoszenie należy złożyć w Przedszkolu do p. Teresy Pędrak, a w SP i GP  w księgowości Zespołu. Należy określić rodzaj posiłku (zupa/pełny obiad) i źródło finansowania (samodzielnie lub inne np. GOPS, Caritas). Opłaty za wyżywienie należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.

HUSAR NURZEC prowadzi nabór chłopców do gry w pikę nożną w kategorii młodzików z klas III i IV SP. Chętne osoby proszone są o przybycie w dniu 1 lub 3 września 2015r. o godz. 16:00 na boisko szkolne "ORLIK".

Szkoła Podstawowa
24.08.2015r. godz. 12.00 - język angielski
26.08.2015r. godz. 9.00  - matematyka

Gimnazjum Publiczne
24.08.2015r. godz. 9.00 - język rosyjski
24.08.2015r. godz. 12.00 - język angielski
25.08.2015r. godz. 9.00 - fizyka
25.08.2015r. godz. 12.00 - chemia

Nasza niezawodna drużyna dziewcząt z Gimnazjum Publicznego w Nurcu-Stacji, w składzie: Edyta Bloch, Kamila Cieśluk, Weronika Lickiewicz, Gabriela Maciejewska, Patrycja Semborska, Agnieszka Siwiak, Natalia Bloch, Patrycja Wielogórska, Aleksandra Germaniuk i Anna Sycz, wzięła udział w finale wojewódzkim, gdzie pokonała swoje rówieśniczki z Brańska 3:2 w piłce nożnej. Dzięki temu uczennice awansowały do finału krajowego i reprezentowały województwo podlaskie w turnieju "Coca Cola Cup 2015". Finał z udziałem 16 drużyn dziewcząt i 16 drużyn chłopców odbył się w dniach 19-20.06.2015r. w Gdańsku. Umiejętności sportowe i włożony wysiłek zaowocowały ogromnym sukcesem. Nasze gimnazjalistki zdobyły VI miejsce w kraju.

 
Trenerem drużyny był p.Waldemar Nesterowicz.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu edukacyjnego ,,Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych". Jest to projekt skierowany dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki narodowe i obszary Natura 2000.

Czytaj więcej: Projekt edukacyjny ,,Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych"