W dniu 14 kwietnia 2016r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami i prawnymi opiekunami.

Zebrania klasowe dotyczące klas I-III Szkoły Podstawowej odbędą się w budynku zespołu przy ul. Słonecznej 1 w godzinach ustalonych przez wychowawców.

Serdecznie zapraszamy!

Radosnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych.
Niech w tym podniosłym dniu zagości w Waszych sercach Zmartwychwstały Jezus Chrystus,
odnowi Waszą wiarę i stanie się natchnieniem w codziennym życiu.
Wesołego Alleluja!

Czytaj więcej: Wielkanoc

Informujemy i przypominamy rodzicom i prawnym opiekunom zainteresowanym uczęszczaniem dziecka do Przedszkola Gminnego w roku szkolnym 2016/2017 o złożeniu do 1 marca 2016r. wniosków w tej sprawie, które można pobrać w sekretariacie Zespołu (ul. Szkolna 6), Przedszkolu Gminnym (ul. Słoneczna 1) lub ze strony interenetowej Zespołu (Pliki do pobrania).

W dniu 14 stycznia 2016r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędzie się ogólnoszkolne zebranie rodziców i opiekunów.

Serdecznie zapraszamy!