Komunikat Dyrektora ZSP w Nurcu-Stacji
w sprawie organizacji  pracy przedszkola i szkoły podstawowej 2 listopada 2020r.

  1.  2 listopada (poniedziałek) 2020r. jest normalnym dniem pracy  dla przedszkola, które jest czynne w godzinach 7.00 – 16.00. Jednak tego dnia, nie będzie zorganizowanego dowozu i autobusy szkolne nie wyjadą na swoje trasy.

  2.   2 listopada 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w szkole podstawowej, w tym dla uczniów klas I-III,  zgodnie z kalendarzem pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 dotyczącym Dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym dni wolnych po odpracowaniu.      

dyr. Robert Sobieszuk

Od dnia 29.10.2020r. uczniowie klas 1-3 wracają na zajęcia do szkoły.
Odwożenie autobusów przewidziane jest na godzinę 13:00.

Komunikat Dyrektora ZSP
w Nurcu-Stacji w sprawie czasowego ograniczenia pracy  przedszkola i klas I-III SP 


W związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi, zapobiegającymi potencjalnemu rozwojowi sytuacji epidemiologicznej wśród dzieci i pracowników ZSP, informuję co następuje.

  1.  W dniach 26, 27, 28 (poniedziałek, wtorek, środa) października 2020r., w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej będą zorganizowane jedynie zajęcia opiekuńcze, dzieciom i uczniom, którym rodzice/opiekunowie nie będą mogli zapewnić opieki. Zajęcia dydaktyczne nie będą w tych dniach realizowane.

  2.  W dniach  26, 27, 28 października 2020r. nie będzie również realizowane dowożenie dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły (autobusy szkolne nie wyjadą na trasę).  

  3.   Proszę Rodziców jeśli maja taką możliwość, aby w dniach 26-28 października 2020r. dzieci pozostały w domach i nie były w okresie wymienionym, posyłane do szkoły i przedszkola.    

  4.   Proszę o monitorowanie Komunikatów dotyczących  pracy przedszkola, szkoły, nauki itp.  zamieszczanych na naszej stronie internetowej.  

 Dyr.  ZSP w Nurcu-Stacji  Robert Sobieszuk

Komunikat Dyrektora  ZSP
w Nurcu-Stacji
w sprawie organizacji nauczania od 26 października 2020r.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, informuję co następuje.

Od poniedziałku 26 października 2020r.:

  1. Zajęcia w szkole podstawowej, uczniom  klas IV-VIII zostają zawieszone do odwołania. Uczniowie tych klas będą uczyli się w trybie nauki zdalnej i nie przychodzą do szkoły.
  2. Uczniowie  klas I-III  zajęcia edukacyjne będą realizowali w szkole, według obowiązującego  planu lekcji.
  3. Zmieniają się godziny odjazdu autobusów ze szkoły po zajęciach lekcyjnych. Odwożenie będzie rozpoczynało się wcześniej tzn. o godz. 12.45.  Nie zmieniają się godziny przyjazdów autobusów rano, przywożących uczniów do szkoły.
  4. Godziny pracy świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III zostają zachowane jak do tej pory.
  5. Przedszkole będzie pracowało w trybie normalnym, z zachowaniem obecnego czasu pracy z tym, że przedszkolacy przejeżdżający do przedszkola autobusami, będą odjeżdżali wcześniej, tak jak uczniowie klas I-III (patrz pkt 3).
  6. Rodzice dzieci dojeżdżających do przedszkola autobusem, mogą odbierać dziecko z przedszkola we własnym zakresie, informując o takim rozwiązaniu obsługę przedszkola lub sekretariat szkoły.  
  7. Od soboty 24 października 2020r., obiekt sportowy Orlik, będzie zamknięty do odwołania.
  8. Komunikaty dotyczące pracy przedszkola, szkoły, nauki itp. będą zamieszczane na naszej stronie internetowej również w zakładce: nauka zdalna. 

                                                                                                    Dyr.  ZSP w Nurcu-Stacji  Robert Sobieszuk

W dniu 10 września 2020r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6, odbędzie się ogólnoszkolne zebranie rodziców i opiekunów.

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat
Dyrektora  ZSP w Nurcu-Stacji

w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

Inauguracja roku szkolnego:   Szkoła Podstawowa.

 Nowy rok szkolny zapoczątkujemy 1 września 2020r.  na placu przed  budynkiem szkoły,
ul. Szkolna 6, o godz. 9.15.

 Autobusy  rozpoczną  dowożenie uczniów do szkoły o godzinę później  niż w dni nauki szkolnej. Uczniowie w autobusie muszą mieć zasłonięty nos i usta.  Odwożenie uczniów do domu rozpocznie się o godz. 10.15

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uczniowie z wychowawcami  udadzą się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych:

Kl. I  - sala nr 1,

Kl. II – sala nr 6,

Kl. III – sala nr 25,

Kl. IV – sala nr 7,

Kl. V– sala nr 34,

Kl. VIa – sala nr 29, wejście przez drzwi tylne, 

Kl. VIb – sala nr 27, wejście przez drzwi tylne,  

Kl. VII – sala nr 31,  wejście przez drzwi tylne,

Kl. VIII – sala nr 35,    wejście przez drzwi tylne.    


Przypominam, że wchodząc do budynku szkoły należy mieć zakryte usta i nos oraz dokonać dezynfekcji rąk.

Rodzice uczniów klas V-VIII nie będą mogli wejść razem z dziećmi do budynku szkoły.

Proszę wszystkich Rodziców o poinformowanie swego dziecka, czy w nowym roku szkolnym dziecko będzie korzystało z wyżywienia i świetlicy szkolnej.  

 Rozpoczęcie  roku przedszkolnego:   Przedszkole Gminne.

We wtorek 1 września 2020r. przedszkole będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 16.00.  Tego dnia rodzice dowożą dzieci we własnym zakresie.  Grupy przedszkolne nie mają uroczystego rozpoczęcia roku przedszkolnego.

Zebrania rodziców dzieci poszczególnych grup wiekowych odbędą się w dniach:

2 września (środa), godz. 16.00  - grupa 3-4 latków,  

3 września ( czwartek), godz. 16.00  - grupa 5 latków,   

4 września (piątek), godz. 16.00  - grupa 6 latków.

Zebrania rodziców odbędą się w budynku przedszkola, ul. Słoneczna 1.  Przypominam, że wchodząc do budynku przedszkola należy mieć zakryte usta i nos oraz dokonać dezynfekcji rąk.