Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu edukacyjnego ,,Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych". Jest to projekt skierowany dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki narodowe i obszary Natura 2000.

Czytaj więcej: Projekt edukacyjny ,,Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych"